topmenu

Training Effectief Beslissen

Training Effectief Beslissen

Het doel van de training  “Effectief  Beslissen” is leren bewuster en bekwamer beslissen en inzicht opdoen over hoe wij sterk bij onze beslissingen betrokken kunnen blijven.

Leren Bewust, Bekwaam en Betrokken Beslissingen nemen

Bewust:  Door meer inzicht in de rationele en irrationele aspecten van het besluitvormingsproces.

Bekwaam:  Door het ontwikkelen van verschillende beslissingsstijlen, het leren toepassen van de best passende besluitvormingsstrategieën en het oefenen met beslissingstools.

Betrokken:  Door naar de eigen motivatie en waarde te reflecteren om sterker gecommitteerd te worden aan de eigen besluitvormingsproces.

Resultaat

Na de training hebben de deelnemers:

 • Kennis van verschillende besluitvormingsmodellen;
 • Eigen praktijkcasus met andere deelnemers uitgewisseld ;
 • Creatieve probleemoplossingsvormen  geoefend;
 • Zich in de samenstelling van de emoties en van de intuïtie zodanig verdiept dat zij van hun innerlijke kompas bewuster zijn geworden en het effectiever kunnen volgen;
 • Verschillende valkuilen in besluitvormingsproces onderzocht en hun eigen ontwikkelingspunten geïdentificeerd;
 • Inzicht in verschillende beslissingsniveau in organisaties en  bij wie welke type beslissing hoort,  wat stressvermindering  oplevert;
 • Geoefend  met “out the box” denken om tot innovatieve probleemoplossingen te komen.

Voor wie?

Voor iedereen die:

 • Sneller en met minder twijfel wilt beslissen;
 • Beter zijn gevoelens en intuïtie wilt kunnen volgen bij het nemen van beslissingen ;
 • Het proces van besluitvorming beter wilt sturen;
 • In zijn/haar werk complexe beslissingen neemt (veel of weinig informatie, verschillende belangen, weinig standaard oplossingen, ..);
 • Minder stress bij het maken van keuzes wilt ervaren;
 • Meer betrokkenheid bij zijn/haar beslissingen wilt hebben( het accepteren  en het meedragen van de eigen beslissingen);
 • Besluitvaardiger wilt optreden.

Programma

Tijdens de training komen de verschillende thema’s aan bod:

 • Beslissingsstijlen
 • Strategieën voor besluitvorming
 • Besluitvormingsfases
 • Beslissingsinstrument
 • Beslissingscriteria
 • Intuïtie, gevoelens versus analyse en vergelijking in besluitvorming
 • Beslissingsvraagstukken uit de eigen praktijk
 • Groepsbesluitvorming

De training is sterk ervaringsgericht. Stijlen, strategieën, modellen, instrumenten die het proces  van besluitvorming inzichtelijker maken, worden plenair en in kleine groepen  geoefend. De werksituaties van de deelnemers staan centraal in de training.

De training biedt een nieuwe kijk op het nemen van beslissingen en reikt instrumenten en kennis over de verschillende processen bij besluitvorming.