topmenu

Mijn klanten

Mijn klanten

De keuzes die je maakt, maken wie je bent.

Een beslisserIk werk met ondernemers, zelfstandige professionals en managers.

Het zijn beslissers: mensen die in hun professionele activiteit analyseren, vergelijken, overwegen, naar hun gevoel luisteren, zich richten op een gewenste resultaat, het beste uit een situatie willen halen, procedures volgen, met dilemma’s geconfronteerd zijn.

KORTOM ZIJ ZIJN BEZIG MET KEUZES MAKEN EN BESLISSEN.

Mijn klanten herkennen zich in één van de volgende kenmerken:

  • Je bent ervaren in jouw beroep en je wilt nieuwe inzichten en instrumenten om makkelijker te kunnen beslissen;
  • Je staat in een belangrijke fase in jouw carrière of jouw onderneming staat voor grote strategische overweging;
  • Je beslist al lang en volgend jezelf doe je het op een effectieve manier. Je wilt nu onderzoeken hoe je GOEDE beslissingen voor jezelf en voor jouw omgeving consistenter zou kunnen nemen;
  • Je bent nieuw in jouw activiteit en wil vanaf het begin zeker zijn dat je de goede strategische beslissingen gaat nemen en waarvan je in de toekomst geen spijt wilt hebben;
  • Je wilt meer onderscheidt en bekwaamheid hebben in de verschillende niveaus van besluitvorming in jouw onderneming zoals strategisch, tactisch en operationeel bij wie, hoe en wanneer hoort welke type beslissing;
  • Je hebt weerstand om bepaalde type beslissingen te nemen;
  • Je ervaart vaak geen plezier om beslissingen te nemen;
  • Je zit nu met een belangrijke beslissing, misschien zelf een levenskeuze, een heel bepalende keuze en je wilt hulp in het besluitvormingsproces.

Enkele voorbeelden van wat mijn klanten willen

Zij willen hun strategische besluiten op de meest competente wijze nemen.

Een strategische beslissing heeft een heel groot impact en voor langere tijd. Mijn klanten zijn op zoek naar “Robuuste Beslissingen”: beslissingen die voor de beslisser en zijn/haar omgeving stevig zijn en die aan verschillende toekomstige scenario’s voldoen.

Zij hebben veel ervaring in hun vaak en in beslissingen nemen.

Zij zijn nu geïnteresseerd om te begrijpen hoe zij beslissen en welke impact hun keuzes tot nu toe op  zichzelf hebben gehad. Zij willen meer en meer richting en vorm geven in hun leven. Zij weten dat de manier waarop je beslist bepaalt wie je bent en hoe jouw eigen toekomstige leven eruit zal zien.

Excelleren in beslissen kan je leren.  Zij zijn overtuigd dat strategische overwegingen en beslissingen nauwkeurigheid en expertise eisen zowel in het besluitvormingsproces zelf, als bij de communicatie tijdens de besluitvorming en bij de evaluatie van het beslissingsresultaat.

Zij hebben ontdekt dat er methodes zijn die mogelijk maken om zonder moeite het grootste deel van de beslissingen van de dagelijkse bedrijfsvoering te nemen.

Ik leer je individueel of in een groep om deze methodes op maat, gerelateerd aan jouw eigen werksituaties, te ontwikkelen. Dan creëer je voor jezelf ruimte en beschik je om meer energie, rust en tijd om je te concentreren op activiteiten die voor jou meer waarde hebben, meer betekenen, waarin je creativiteit en meer tijd wilt insteken.

Zij hebben de ambitie om de beste keuze te maken bij de uitdaging waarin ze staan.

Zij zoeken of welke beslissing de meest juiste is, of welke de rechtvaardigste, of welke de passendste, de effectiefste, de meest adequaat, de slimste of simpelweg welke de GOEDE beslissing is.

Zij willen werken aan de meest belangrijke creatie ooit: Beslissen wie zij zelf willen zijn!

Door te gaan kijken naar al de keuzes die je in jouw leven tot nu toe hebt gemaakt – of laten maken – en je richten op het ontwikkelen van jouw intuïtie, van jouw vermogens om te ordenen en van jouw bewustzijn over de waarden en principes die je in jouw leven uitdrukking wilt geven, zal je jouw eigen leven en jouw omgeving transformeren.