topmenu

Spreker, workshop en training

Spreker, workshop en training

Als spreker

Als spreker kan ik één van de vele thema’s die ik heb over beslissen, presenteren:

 • De drie dimensies van beslissen: ratio, intuïtief en ethiek;
 • Ethiek en beslissen;
 • Intuïtieve beslissen;
 • Uw vaak/beroep/branche en beter beslissen;
 • Beslissen onder druk;
 • De vier niveaus van beslissen in organisaties;
 • Beter en sneller beslissen voor iedereen;
 • Beslissingsmanagement;
 • Effectieve beslissen in teams;
 • Drie gebieden waar organisaties tekortkomen voor excellent beslissen;
 • Meer plezier in beslissen;
 • Hoe beslis uw organisatie: matig, goed of excellent?;
 • Kan je effectieve en duurzaam beslissen?

Wij kunnen ook samen het thema van de presentatie over beslissen bepalen.

Voor meer informatie en inspiratie over het thema beslissen en voor beschikbaarheid en tarief, neem contact met mij op.

Workshop

Ik organiseer workshops en kan een workshop op aanvraag bij uw vereniging of organisatie geven.

Een workshop heeft een duur van 3,5 uur.

Voor uitwisseling over de mogelijkheden van een workshop bij een al gevormde groep, neem contact met mij op.

Als voorbeeld voor een workshop, zie Workshop Sneller en beter beslissen

Wilt u weten wanneer ik een workshop organiseer, abonneer u op de Nieuwsbrief.

Training

Twee trainingen die ik in-company kan geven zijn:

Effectief beslissen

Doel

Doel van de training “Effectief beslissen” is leren bewuster en bekwamer beslissen en inzicht opdoen over hoe wij sterk bij onze beslissingen betrokken kunnen blijven.

Leren Bewust, Bekwaam en Betrokken Beslissingen nemen

Bewust: Door meer inzicht in de rationele en irrationele aspecten van het besluitvormingsproces.

Bekwaam: Door het ontwikkelen van verschillende beslissingstijlen, het leren toepassen van de best passende besluitvormingsstrategieën en het oefenen met beslissingstools.

Betrokken: Door naar de eigen motivatie en waarde te reflecteren om sterker gecommitteerd te worden aan de eigen besluitvormingsproces.

Lees verder

Excellent beslissen

Als manager of senior professional wordt u dagelijks met uw eerdere beslissingen en met de beslissingen van anderen geconfronteerd. U neemt vaak beslissingen die invloed hebben op het werk van uw collega’s en op het resultaat van uw afdeling of uw organisatie.

Doel

In de training “Excellent beslissen” worden theorieën over besluitvorming aangereikt; beslissingstools geoefend en eigen thema’s die uw beslissingen of het uitstel daarvan beïnvloeden, verdiept.

Theorieën, Tools en Thema’s wisselen elkaar af met de nadruk op de toepassing in de praktijk

Theorieën: Besluitvormingsmodellen, -strategieën, -niveaus ,-stijlen, .. geven de mogelijkheid patronen te herkennen om beter bewust te kunnen kiezen welke stijl, gedrag, strategie de meest effectief aanpak voor uw werksituaties is.

Tools: De beslissingsinstrumenten maken overzichtelijk hoe u de informatie met betrekking van uw beslissing kunt reduceren, evalueren, vergelijken en helpen u om tussen de verschillende opties de goede keuze maken.

Thema’s: De persoonlijke thema’s van de beslisser hebben een vaak onbewuste invloed bij het nemen van beslissingen. Als u uw eigen persoonlijke thema’s kent, zult u weten in welke situatie u meer rekening moet houden met emotionele factoren die uw beslissingen inadequaat beïnvloeden.

Lees verder

Wilt u weten wanneer ik een training organiseer, abonneer u op de Nieuwsbrief.